• slide1
 • slide1-1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10

Ascolta la storia di Quest'Angolo di Mondo

clicca per ascoltare
 • اماكن عبادتي و ساختمان هاي مذهبي

  ١٣ كليسا كه همه به عبادتگاه ،صومعه ويا خانقاه ها وصل هستند. مجلل و باشكوه مانند كليساي جامع San Cataldo كه اولين كليساي جامع به فرم معماري romanico در منطقه ي puglia بوده است همچنين ...

 • ساختمان ها و موزه ها

  ساختمان ها از ادغام خانه هاي اطراف ساخته شده اند مانند كاخ هاي بزرگ و كليساهاي جامع كه در قسمت بالايي شهر تارانتوي قديم قرار دارند و روبروي خيابان via Duomo هستند،كه نشاندهنده ي لايه بندي ...

 • بناهاي تاريخي

  تارانتوي قديمي كه سرتاسرش بناهاي تاريخي ديده مي شود و نشاندهنده ي فرهنگ بين المللي ايتاليا مي باشد كه همه اينجا را مي شناسند و عناصر و آثاري كه نشانه هاي زندگي مردم تارانتو است،در اينجا ديده مي ...

 • مناطق باستاني

  تارانتو يكي از مهمترين شهرهاي باستاني بشمار مي رود و ميليون ها عناصر تاريخي از دوران يوناني كه امروزه در موزه ي بين المللي باستان شناسي “MARTA” نگهداري مي شوند،تارانتوي قديمي يا شهر ...

IMG 0489-home page.mod3

چاپ